Archive for the ‘Kerja’ Category

4000 Orang Mengikuti Program Bekerja Di Rumah

Sebanyak 4000 orang telah mengikuti program bekerja di rumah yang di perkenalkan oleh Kementerian Sumber Manusia pada Okt 2008 – 30 Nov 2011.

Timbalan Menteri Sumber Manusia, Datuk Maznah Mazlan berkata, Selangor adalah negeri yang mempunyai bilangan peserta terbanyak dengan 1,185 peserta diikuti Melaka (772), Kelantan (771) dan yang paling rendah adalah Kuala Lumpur (4).

Golongan suri rumah adalah antara peserta paling ramai mengikuti program kerja dari rumah itu dengan 3,254 peserta diikuti oleh ibu tunggal (508), keluarga miskin (166) serta orang kurang upaya (121) dengan 223 syarikat telah mengambil bahagian.

Program ini bertujuan untuk membantu para peserta untuk menjana pendapatan tambahan melalui peluang peluang kerja kosong yang ditawarkan oleh syarikat, memandangkan adalah sukar bagi mereka bekerja secara formal atas halangan menguruskan rumah tangga.

Beliau menjawab pertanyaan Senator Tunku Abdul Aziz Tunku Ibrahim yang ingin mengetahui jumlah pekerja program kerja di rumah dan program pekerja separa masa mengikut negeri.

Sementara itu, Maznah memberitahu, 12,683 pekerja telah ditempatkan dalam pekerjaan separa masa setakat November ini.

Selangor mempunyai pekerja separa masa teramai iaitu 2,258 orang diikuti Johor (1,841); Pulau Pinang (1,733) dan paling rendah ialah Terengganu dengan 312 orang.

Tujuan kerajaan memperkenalkan peraturan-peraturan kerja (pekerja separa masa) pada 1 Oktober 2010 adalah bagi menarik dan meningkatkan penyertaan tenaga kerja tempatan untuk memasuki pasaran buruh, sekali gus menambah pendapatan individu dan isi rumah serta mengurangkan pergantungan kepada tenaga kerja asing.

Kerja Dari Rumah Dah Jadi Satu Trend

Saranan Jabatan Kerja Raya melaksanakan kaedah kerja dari rumah atau telekerja yang melibatkan seramai 35 orang pelukis pelan JKR telah direalisasikan pada Januari tahun ini.

Projek perintis ini dijalankan bertujuan untuk meningkatkan produktiviti dan untuk mengurangkan kos pengangkutan.

Metode bekerja dari rumah ini merupakan satu inisiatif terbaru oleh JKR sejajar dengan perubahan dan trend semasa.

Kaedah ini telah dilaksanakan di negara-negara maju namun ia masih lagi baru di Malaysia. Kerja dari rumah ini merupakan salah satu dari beberapa kaedah yang diwujudkan bertujuan untuk memberi masa kerja yang fleksibel.

Selari dengan perubahan dan perkembangan teknologi masa kini, khususnya online, beberapa bentuk kerja fleksibel telahpun dilaksanakan di beberapa negara maju antaranya masa kerja fleksibel, pejabat maya dan perkongsian kerja.

Disebabkan kaedah bekerja dari rumah masih baru di Malaysia, kebimbangan yang dizahirkan oleh beberapa pihak seperti Yayasan Kerjaya Malaysia dan Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia sememangnya berasas.

Aspek seperti perubahan suasana kerja, disiplin kerja, penerimaan kakitangan terlibat dan kos-kos yang terlibat wajar ditangani dan diperhalusi.

Jawatankuasa pemantau yang ditubuhkan dilihat mampu memastikan metode kerja dari rumah bermula dan berjalan dengan baik serta sempurna.

Organisasi yang merancang untuk memperkenalkan sistem kerja fleksibel seperti kerja dari rumah perlu memahami tujuan pelaksanaannya serta bagaimana perubahan yang bakal berlaku boleh membantu organisasi dan sejauh mana ia mampu untuk meningkatkan kepuasan dan kualiti kerja.

Pekerja juga seharusnya memahami matlamat kerja anjal tersebut.

Perlaksanaan kerja dari rumah juga tentunya memerlukan organisasi menyediakan segala kemudahan IT dan teknologi maklumat serta komunikasi terutamanya kebolehcapaian kemudahan Internet kepada pekerja yang terlibat.

Begitu juga dengan sistem sokongan, alat tulis dan kemudahan teknologi maklumat.

Perlaksanaan cara bekerja baru ini mestilah berpandukan kepada prosedur-prosedur yang jelas supaya matlamat sesuatu tugas itu dapat dicapai sepenuhnya.

Kaedah kerja dari rumah juga menunjukkan bahawa KKR bersedia untuk menaruh kepercayaan terhadap sekumpulan pekerja mereka yang patut diteladani oleh organisasi-organisasi lain.

Beberapa perubahan yang berlaku pada hari ini seharusnya membuatkan kita bersedia untuk mengubah cara berfikir dan paradigma kita.

Kemungkinan dalam masa 10-15 tahun akan datang, kita seharusnya bersedia untuk menerima hakikat yang prestasi dan komitmen pekerja bukan hanya bergantung kepada kehadiran mereka di pejabat.

Penggunaan cara bekerja dari rumah juga bukan sekadar untuk menjaga alam sekitar sahaja. Ia mampu meningkatkan dan menambah baik kecekapan organisasi serta strategi untuk bertindak balas terhadap perubahan dan cabaran.